(040) 254 62 57      info@autosenscooters.nl

Disclaimer

Disclaimer voor autosenscooters.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.autosenscooters.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Auto's en Scooters. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Auto's en Scooters is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Auto's en Scooters.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen of specificaties op onze website, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde informatie. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Auto's en Scooters te mogen claimen of te veronderstellen.

Auto's en Scooters streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Auto's en Scooters aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige inhoud van externe websites waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.autosenscooters.nl op deze pagina.

 

Adresgegevens

Provincialeweg 64 
5503 HH Veldhoven 
Tel: 040 - 254 62 57
 info@autosenscooters.nl

 

Openingstijden

maandag gesloten
di t/m vr  08.00 - 18.00 uur 
zaterdag  08.00 - 15.00 uur 
zondag gesloten

 

Ga direct naar:

.
Cookies op www.autosenscooters.nl

Deze website maakt gebruik van cookies voor de technische werking van de site. Daarnaast worden cookies gebruikt om verkeer te meten. Hierbij worden geen naar gegevens die kunnen leiden tot identificering van natuurlijke personen opgeslagen. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer uitleg over het gebruik van cookies op deze website en het verwerken van persoonlijke gegevens.